НАЧАЛО » Електроенергия

Електроенергия

Електропреносна система на Република България


Междусистемни връзки на българската ЕЕС


Износ на електроенергия за г.

 
Генерация и товар на ЕЕС в реално време за 16.10.2019 03:34:50

MW%
АЕЦ 1068   28.28%
Кондензационни ТЕЦ 2259   59.83%
Топлофикационни ТЕЦ 249   6.59%
Заводски ТЕЦ 111   2.94%
ВЕЦ 10   0.26%
Малки ВЕЦ 47   1.24%
ВяЕЦ 3   0.08%
ФЕЦ 0   0.00%
Био ТЕЦ 29   0.77%
Товар на РБ3094

Публикуваните данни са оперативни.
В настоящата диаграма не са отразени търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E.