НАЧАЛО » Какво трябва да знаете за сключването на онлайн договор:

Какво трябва да знаете за сключването на онлайн договор:

1. Между Вас и компанията Доставчик/Търговец/Производител ще бъде сключен двустранен договор, който след регистрирането му при доставчика чрез лично или чрез този интернет портал, следва да подпишете и да го изпратите за подпис от компанията заедно с прилежащите документи.

В случай, че сте упълномощено лице или наемател, моля, обърнете се към посочените телефони за връзка с компанията или с нас или пишете на имейл адрес на компанията /линк към таблицата с търговците/ или на нас- g.alexandrova@3e-news.net, тъй като към момента договорът през интернет платформата може да бъде сключван само от титулярното лице по партидата.

2. За да бъде стартирана доставката на електрическа енергия по договора, следва да сте преминали две процедури при Вашия мрежови оператор:​

- Да имате получено уведомление за изпълнение на условията за предоставяне на достъп;

- Да сте преминали процедура по смяна на координатор за включването Ви към балансиращата група на съответния избран от Вас оператор.

/Виж в секцията „Смяна на доставчика”

Можете да изберете Операторът да води тези процедури безплатно вместо Вас.

3. Със сключения между Вас и съответния Операто договор Вие ще получавате една обща фактура за електрическа енергия и мрежови услуги.

4. Ако разполагате с квалифициран електронен подпис можете да подпишете генерирания в портала на съответния Оператор договор и да го изпратите на компанията на посочената в таблицата /линк към таблицата с търговците/ електронна поща. Съпътстващите документи (Декларации и/или Пълномощно) следва винаги да са подписани и изпратени към Оператора на хартиен носител съгласно настоящите изисквания на мрежовите оператори, пред които ще послужат.