CО 2 ЕМИСИИ

Исторически данни
Дата Обем (хил. т) Цена €/т
04/11/2019 0 25.48

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Обем (хил. т) Цена €/т

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Обем (хил. т) Цена €/т

Източник: EEX